Překlady a další služby


Klienti využívající služby mezinárodního daňového plánování při správě mezinárodní struktury velmi často využívají i dodatečné služby, jako jsou překlady korporátních dokumentů do patřičného jazyka, nebo případně zajištěni výpisů z rejstříků (společností, katastrů apod.). V neposlední řadě se jedná o služby spojené s asistencí při otevírání bankovních účtů jak v Evropě tak i jinde ve světě.

Díky našim dlouholetým vztahům a kontaktům jsem schopni všechny výše uvedené služby, pro naše klienty, zajistit na velice vysoké úrovni.