Holdingové struktury


Základní vlastností efektivně fungující holdingové struktury je její flexibilita a pružnost. Nejdůležitější je především kvalitní naplánování a promyšlení konstrukce holdingu a jeho následné realizace. V některých případech se na nás obracejí klienti jenž disponují historicky vzniklou holdingovou strukturou s požadavkem její restrukturalizace a zefektivnění. V takových případech jsme schopni takové řešení navrhnout a pomoci při jeho realizaci.

Základní charakteristické znaky holdingu:

  • Efektivní daňové řízení
  • Ochrana majetku
  • Image silné a stabilní firemní struktury
  • Stabilita a flexibilita v rámci řízení holdingu a jednotlivých částí.
  • V případě potřeby možnost prezentovat účetní výsledky.
  • Anonymita vlastnické struktury.
  • Umístění v jurisdikcích s vhodnou daňovou politikou ale i v zemích s vysokou mírou prestiže.