Společnosti Spojené království


Hlavní výhody

 • Rozvinutý právní systém týkající se obchodních společností a korporací
 • Politická a ekonomická stabilita
 • Vhodná geografická poloha a příznivé časové pásmo
 • Člen EU od roku 1973
 • Vysoká životní úroveň.
 • Vysoce rozvinutý a efektivní účetní a právní servis.
 • Kvalitní dopravní a telekomunikační infrastruktura.
 • Vysoká úroveň poskytovaných služeb.
 • Poměrně dostupná a kvalifikovaná pracovní síla.
 • Finanční centrum Evropy.
 • Dopravní obslužnost zajištěna většinou leteckých společností.

Sociální a ekonomické ukazatele

 • Lokalita: Ostrovní stát přiléhající k severozápadu kontinentální Evropy
 • Rozloha: 243 610 kilometru čtverečních.
 • Počet obyvatel: 62,041,000
 • Klima: Mírné pásmo. Západní pobřeží je charakteristické vysokými úhrny srážek, východní pobřeží naopak výrazně sušší.
 • Úřední jazyk: English
 • Státní uspořádání: Konstituční monarchie jíž výkonnou moc představuje premiér
 • Životní úroveň: High
 • Bankovní systém: International banking centre with major worldwide banks
 • Měna: Libra šterlinků
 • Průmysl: Většina obyvatelstva dnes pracuje ve službách, finančnictví, školství, zdravotnictví a cestovnímu ruchu. Průmysl elektrotechnický, potravinářský a chemický průmysl. Nejdůležitějším nerostným bohatstvím jsou naleziště ropy a zemního plynu pod dnem Severního moře.

Důležité dokumenty

Velka Britanie

Velka_Britanie_a_Severni_Irsko_DPOI_cesky


Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci zdarma

E-mail: info@kaminari.cz
Tel.: +420 734 245 176