Společnosti Nizozemsko


Hlavní výhody

 • Rozvinutý právní systém týkající se obchodních společností a korporací.
 • Politická a ekonomická stabilita.
 • Zakládající člen Evropských společenství v roce 1952.
 • Účetní a právní služby na velice vysoké úrovni.
 • Rozvinutá infrastruktura a telekomunikace.
 • Kvalifikovaná pracovní síla.
 • Dopravní dostupnost zajišťují hlavní světové aerolinie.

Sociální a ekonomické ukazatele

 • Umístění: sever kontinentální Evropy, na pobřeží Severního moře.
 • Rozloha: 41 526 km²
 • Počet obyvatel: 16,850,000
 • Podnebí: Mírné pásmo. Převládá oceánské podnebí.
 • Úřední jazyk: Nizozemština.
 • Vláda: konstituční (dědičná) monarchie a státoprávně parlamentní demokracie.
 • Životní úroveň: Vysoká.
 • Bankovnictví: Mezinárodní bankovní spojení, s přítomností velkých světových bank.
 • Měna: EURO
 • Průmysl: Většina obyvatelstva dnes pracuje ve službách, finančnictví, školství, zdravotnictví a cestovnímu ruchu. Průmysl elektrotechnický, potravinářský a chemický průmysl. Nejdůležitějším nerostným bohatstvím jsou naleziště ropy a zemního plynu pod dnem Severního moře.

 


Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci zdarma

E-mail: info@kaminari.cz
Tel.: +420 734 245 176