ZVÝŠENÍ SRÁŽKOVÝCH DANÍ NA 35 %

12. 03. 2013
ZVÝŠENÍ SRÁŽKOVÝCH DANÍ NA 35 %

Od 1. 1. 2013 vstoupila v platnost novela Zákona o dani z příjmů (ZODP), kde zásadní změnou pro offshore podnikání je úprava koncepce § 36, odst. 1 týkající se zvláštní sazby daně uvalené na příjmy ze zdrojů na území ČR vyplácené ve prospěch nerezidentních subjektů. Změna spočívá ve zvýšení zvláštní sazby daně vybírané srážkou z 15 % na 35 % na vybrané příjmy uvedené v § 22 ZODP plynoucích ve prospěch:

1) subjektů v EU nebo EHP, které nejsou daňovými rezidenty dané jurisdikce;

2) subjektů, se kterými má ČR platnou a účinnou Smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, ale nejsou daňovými rezidenty dané jurisdikce;

3) ostatních subjektů ze třetích států – (offshore destinace)
Tato změna je analogicky irelevantní vůči subjektům, které jsou daňově rezidentní v zemích EU nebo EHP, nebo v zemích, se kterými má ČR podepsanou platnou a účinnou Smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Srážkové daně jsou u takovýchto subjektů minimalizovány, nebo dokonce úplně eliminovány a tento příjem zahraničního subjektu podléhá pouze zdanění v zemi jeho sídla, dle lokálních zákonů – viz článek „SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A SMĚRNICE EU“.

Definici nejčastějších příjmů, kterých se změna zákona dotýká, lze zobecnit zejména na mezinárodní transakce typu: dividendy/podíly na zisku, úroky, licence, služby od nerezidentů poskytované na území ČR a jiné.

Příklad:

Společnost ALFA LIMITED se sídlem na Seychelách drží 100 % obchodního podílu ve společnosti BETA s.r.o. se sídlem v ČR. Společnost BETA s.r.o. vznikl čistý zisk ve výši Kč 10.000.000,-. Společnost ALFA LIMITED rozhodne v působnosti valné hromady o výplatě podílu na zisku v plné výši ve svůj prospěch. Společnost ALFA LIMITED je rezidentem jurisdikce, která nesplňuje žádnou z podmínek pro osvobození od srážkových daní uvalených v ČR na tento druh příjmu (podíl na zisku).

Daňový efekt na tuto transakci:

Rozhodnutí a výplata podílu na zisku v roce 2012:
Srážková daň 15 % — Kč 1.500.000,- odvedeno českému FÚ
Čistý podíl společníka 85 % — Kč 8.500.000,- vyplaceno ALFA LIMITED

Rozhodnutí a výplata podílu na zisku v roce 2013:
Srážková daň 35 % — Kč 3.500.000,- odvedeno českému FÚ
Čistý podíl společníka 65 % — Kč 6.500.000,- vyplaceno ALFA LIMITED

Když zohledníme skutečnost, že zisk v BETA s.r.o. podlehl ještě před jeho vyplacením standardní dani z příjmů právnických osob ve výši 19 %, tak je evidentní, že daňový efekt na tuto transakci byl negativní již v roce 2012. Od roku 2013 je však tento efekt mnohem zápornější. Řešením by v daný moment byl prodej obchodní podílu na subjekt, který je daňovým rezidentem některého ze států EU, který má v lokálních zákonech zakotveno osvobození od kapitálových výnosů, např. Kypr, Malta, Nizozemsko, Švýcarsko. Vyplacený podíl na zisku by byl osvobozen od srážkových daní i od daně z příjmů na úrovni inkasující mateřské společnosti.

Závěr:

Při posuzování jakýchkoliv mezinárodních transakcí je nutno předem klasifikovat předmět transakce a důkladně zvážit, zda se na daný typ příjmu nebude aplikovat daň uvalená srážkou v ČR. Zajištění osvobození od těchto srážkových daní je podmíněno splněním několika kritérií, které jsou velmi často opomíjené a zanedbávané. V souvislosti s touto radikální změnou výše sazby daně to ovšem může mít v případě nesprávně nastavené mezinárodní struktury velmi vážné dopady na výsledky podnikání. Vždy je vhodné transakce větších objemů konzultovat s odborníky v daném oboru.

Přečtěte si, jak používat offshore společnosti