ZRUŠENÍ ZÁKAZU ŘETĚZENÍ

17. 03. 2014
ZRUŠENÍ ZÁKAZU ŘETĚZENÍ

Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) ruší tzv. zákaz řetězení u společností s ručením omezeným.

Předešlá právní úprava neumožňovala tzv. řetězení společností s ručením omezeným. Ustanovení § 105 odst. 2 obchodního zákoníku stanovilo, že společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. ZOK obdobný zákaz nepřebírá – jako projev zvýšené míry volnosti a flexibility nové právní úpravy. Společnosti zakládané podle ZOK tedy mohou být neomezeně řetězeny, tj. společnost s ručením omezeným s jediným společníkem může být jediným zakladatelem nebo společníkem jiné společnosti s ručením omezeným, která může být dále jediným zakladatelem nebo společníkem další společnosti s ručením omezeným.
Podle předešlé úpravy rovněž platil zákaz pro fyzické osoby být jediným společníkem ve více než třech společnostech s ručením omezeným. ZOK tento zákaz nepřebral a fyzické osoby jako jediní společníci nejsou z hlediska počtu společností jakkoli omezovány.