ZMĚNA VE ZDAŇOVÁNÍ DIVIDEND NA SLOVENSKU

24. 10. 2016
ZMĚNA VE ZDAŇOVÁNÍ DIVIDEND NA SLOVENSKU

Po třinácti letech dojde na Slovensku počínaje 1. 1. 2017 k opětovnému zdaňování dividend. Na úvod a pro úplnost je nutno uvést, že změna se týká pouze zdaňování dividend fyzických osob, daňových rezidentů Slovenské republiky.   

Nezdaňovat dividendy inkasované na úrovni fyzické osoby zní jako pohádka pro podnikatele, ale je potřeba uvést věci na pravou míru. Doposud na Slovensku velmi obecně platilo, že dividendy jsou osvobozeny od daně z příjmů, ale podléhají povinným odvodům na zdravotním pojištění ve výši 14 %. Strop vyměřovacího základu pro výpočet povinného odvodu byl stanoven na šedesátinásobek průměrné měsíční mzdy na Slovensku určené statistickým úřadem za kalendářní rok, který dva roky předcházel rozhodnému období. Řečeno v číslech, pro r. 2016 je vyměřovací základ zastropován ve výši 51.480 EUR. Jinými slovy, efektivní sazba „zdanění“ se snižuje přímou úměrou k výši vyměřovacího základu nad tuto částku.

Původní návrh ministra financí Petra Kažimíra na zavedení srážkové daně ve výši 15 % z dividend neprošel a tak se mohou slovenští daňoví rezidenti těšit na zavedení daně z dividend ve výši pouhých 7 % (v ČR aktuálně 15 %) bez stropu pro omezení vyměřovacího základu. Odvody na zdravotní pojištění se ruší. Daň bude vybírána srážkou na úrovni slovenské právnické osoby vyplácející dividendy. V případě inkasa dividendy ze zahraničí, musí daňový poplatník tuto platbu zahrnout do svého daňového přiznání.

Ministerstvo financí si tímto krokem slibuje v roce 2018 zvýšení příjmů státního rozpočtu v podobě daní z dividend fyzických osob ve výši až 70 mil. EUR, oproti tomu rezort zdravotnictví bude tratit až 18 mil. EUR.

Přečtěte si, jak používat offshore společnosti