ZÁPORNÉ ÚROČENÍ VKLADŮ

29. 09. 2015
ZÁPORNÉ ÚROČENÍ VKLADŮ

Je všeobecně známo a veřejnost předpokládá, že pokud si uložím finanční prostředky v bance, očekávám z těchto vkladů alespoň drobný výnosový úrok. V poslední době se ale setkáváme s dotazy klientů, kteří mají korporátní nebo osobní účty v zahraničí a banky jim naopak účtují tzv. negativní úrok.

O co se jedná ?

Jedná se o tzv. záporný úrok, zpravidla do výše -0,5 % p.a. z uložených vkladů. Tento negativní úrok se většinou aplikuje u klientů s vklady většími než EUR 500.000 (případně ekvivalent v jiných měnách).

Stručně řečeno je to „daň“ za to, že klient ukládá v bance větší množství prostředků.

Proč se to děje ?

Motivem zavedení tohoto opatření ze strany bank má svoje ekonomické opodstatnění. Banky ukládají prostředky svých klientů v Evropské centrální bance (dále jen „ECB“). ECB se v loňském roce rozhodla „penalizovat“ banky, které si u ní uloží peníze negativním úrokem (posledních několik let byla úroková sazba ECB 0 % p.a.). ECB chce tímto riskantním krokem podpořit ekonomiku a hospodářský růst, tedy de-facto donutit občany peníze utrácet, nikoliv ukládat.

Z ekonomických důvodů museli zejména investiční banky reflektovat tento náklad ze strany ECB i svým klientům. Investiční banky zpravidla nestaví svůj business na poskytování úvěrů a tudíž nemívají na straně výnosů úroky z poskytnutých úvěrů, které by kompenzovaly tyto úrokové náklady. Zdrojem příjmu investičních bank jsou primárně bankovní poplatky spojené se správou účtů a dále výnosy z investičních aktivit klienta do různých investičních produktů banky (akcie, dluhopisy, fondy, FOREX, atd.). Investiční banky tímto opatřením navíc stimulují své klienty, aby investovali své prostředky do jejich investičních produktů. Na druhou stranu je nutno podotknout, že vklady v investičních bankách jsou bezpečnější z hlediska potenciálního kolapsu banky, jelikož investiční banky nemají ve svém portfoliu riziková aktiva v podobě poskytnutých úvěrů.