VÝSTAVA V MUSEU KAMPA

05. 02. 2014
VÝSTAVA V MUSEU KAMPA

U příležitosti vernisáže výstavy Luďka Rathouského s názvem Theodorikovy variace, kterou uspořádala 10. 12. 2013 banka Vontobel a společnost Kaminari, proběhlo předvánoční  setkání klientů a přátel obou společností.
Slavnostní atmosféru podtrhlo především příjemné prostředí Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových U Sovových mlýnů.
Theodorikovy variace
Monumentální cyklus Theodorikovy variace je vyústěním několikaletého zájmu autora o reflexi gotické malby.  Po vizuálním zpracování významných českých středověkých mistrů – Vyšebrodského, Křivoklátského a Litoměřického – se zaměřil na jednu z klíčových postav evropské malby 14. století, Mistra Theodorika, konkrétně na jeho fenomenální cyklus obrazů v kapli sv. Kříže na Karlštejně. Tento cyklus původně 130 deskových maleb zpodobňující vojsko Kristovo: svaté proroky, apoštoly, evangelisty, české patrony, mučedníky a panovníky, nemá v Evropě obdoby. Nejedná se však o staromilské, do historie zahleděné dílo, ale veskrze současný a po malířské stránce neotřele novátorský počin.

Rathouský se rozhodl následovat velikost tohoto cyklu i v jeho rozsahu – obsahuje tedy 129 maleb (jedna Theodorikova deska je ztracena). V malířské formě využívá autor bohatou ornamentiku gotické imaginace: zářivé barvy, puncování, zlaté dekory. Plátna nemají jednotný rozměr, ale pohybují se v rozmezí od 70 x 60 do 135 x 90 cm. Technika malby je unikátní kombinace akrylu, oleje a “nepravého puncování” s použitím plátkových kovů.

Po obsahové stránce Rathouský rozpouští původní figurální motivy na jejich podstatu – základní geometrické tvary, připomínající kubizované formy, na některých plátnech vyprázdněné do totální abstrakce. Nejde mu o zachycení religiózního ani personálního prvku. Prvotní námět je pro autora jen symbolem, klíčem k dalšímu sdělení. Pomocí dekonstrukce obrazu i námětu odkazuje ke starým mistrům s plným povědomím a poučením o kauzalitě dějin umění i společnosti.
Pod luxusním pozlátkem se skrývá jen vyprázdněnost, konzumerismus a rozpad tradičních kvalit. Absence duchovních obsahů na úkor přílišného zjednodušování; oslava průměrnosti a přizpůsobování míry jejím potřebám.

Ornamentální abstrakce se v kontextu autorova předchozího díla stává ironickou kritikou současného světa a jeho životního stylu.