VÝMĚNA INFORMACÍ U ZÁVAZNÝCH DAŇOVÝCH POSOUZENÍ

27. 04. 2016
VÝMĚNA INFORMACÍ U ZÁVAZNÝCH DAŇOVÝCH POSOUZENÍ

Počínaje 1. 1. 2017 bude mezi členskými státy EU prováděna automatická výměna informací ohledně vystavených předběžných rozhodnutí o závazných daňových posouzeních.

Ministerstvo financí ČR připravilo návrh pro implementaci novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která je reakcí na směrnici Rady EU a zavádí automatickou výměnu předběžných daňových rozhodnutí, resp. předběžných posouzení převodních cen sjednaných mezi spojenými osobami.  Výměna těchto informací bude probíhat mezi finančními správami členských států EU dvakrát za rok a budou se vyměňovat pouze informace, týkající se rozhodnutí souvisejících s přeshraničními transakcemi. Výměna proběhne do jurisdikce, které se posouzení týká a předmětem výměny budou rozhodnutí s ohledem na daň z příjmů (nikoliv posouzení jiných daní, např. DPH, apod.)

Česká republika se zavázala implementovat směrnici do konce roku 2016, s očekávanou účinností od 1. 1. 2017. Státy EU si rovněž retrospektivně vymění informace o všech předběžných rozhodnutích a posouzeních, které byly vydány po 31. 12. 2011. ČR zaštítí tuto informační povinnost prostřednictvím Generálního finančního ředitelství.

Přečtěte si, jak používat offshore společnosti v roce 2017.