Smlouva o zamezení dvojího zdanění: ČR – Korea

23. 04. 2018
Smlouva o zamezení dvojího zdanění: ČR – Korea

Dne 12. ledna 2018 byla v Soulu podepsána Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Korejskou republikou. V obou státech bude nyní následovat standardní legislativní proces vedoucí ke vstupu Smlouvy v platnost a účinnost.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Soulu dne 27. dubna 1992 a která se nadále používá ve vztazích mezi Českou republikou a Korejskou republikou, přestane být v platnosti a přestane se provádět dnem, kterým se začne provádět tato nová, právě podepsaná, smlouva.