Seychely přijaly nový Zákon o mezinárodních obchodních společnostech (IBC ACT 2016)

25. 01. 2017
Seychely přijaly nový Zákon o mezinárodních obchodních společnostech (IBC ACT 2016)

Na Seychelách vstoupil dne 1. prosince 2016 v platnost nový Zákon o mezinárodních obchodních společnostech, 2016. Jedná se o novou právní úpravu původního zákona z roku 1994, která by se měla více přiblížit aktuálním požadavkům FATF. Nový zákon by podle vyjádření seychelské finanční autority (FSA) neměl negativně ovlivnit konkurenceschopnost seychelských IBC společností.

Níže přinášíme výčet těch nejdůležitějších změn, které tato nová právní úprava přinesla:

  1. Zákon rozšiřuje výčet zakázaných činností IBC společností o obchodování s cennými papíry, podnikání v oblasti hazardních her či poskytování služeb z pozice podílového fondu, pokud k tomu společnosti v místě svého podnikání nezískala platnou licenci.
  2. Každá IBC společnost je povinna vést a uchovávat na své registrované adrese Registr jednatelů a kopii tohoto Registru je dále povinna podat na Rejstřík, a to do 30-ti dnů od najmenování prvního jednatele v případě nově založených společností, u existujících společností pak nejpozději do 1. prosince 2017.
  3. Ve snaze omezit využívání tzv. ready made společností je dále nově zavedena lhůta pro najmenování prvního jednatele, a to nejdéle devět měsíců od založení společnosti.
  4. Každá IBC společnost musí v místě svého registrovaného sídla vést Registr skutečných vlastníků, který je ovšem neveřejný.
  5. Nová úprava obsahuje také zákaz vydávání akcií na majitele, který byl dříve pouze předmětem dodatků k Zákonu z roku 1994.
  6. Každá společnost je oprávněna uchovávat své korporátní záznamy, které zahrnují účetní podklady, zápisy ze schůzí, resoluce aj. na i mimo území Seychel. Pokud tyto záznamy nedrží přímo v místě svého registrovaného sídla, je nutné, aby detaily o místě uchovávání těchto záznamů oznámila svému registračnímu agentovi prostřednictvím podepsaného prohlášení.

Každá nová společnost založená podle Zákona o mezinárodních obchodních společnostech, 2016 musí splňovat výše uvedené požadavky.

Existující společnosti jsou podle nové úpravy ve 12-ti měsíční přechodné lhůtě povinny:

  • podat na Rejstřík Registr jednatelů
  • splnit povinnost týkající se vedení Registru o skutečných vlastnících
  • oznámit skutečné místo uchovávaní korporátních záznamů společnosti