SDEU – ŽÁDOST O POSOUZENÍ

29. 09. 2016
SDEU – ŽÁDOST O POSOUZENÍ

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) obdržel nedávno zajímavou žádost o posouzení, se kterou se s vámi chceme podělit. Kauzu budeme sledovat a informovat vás o výsledcích. Co je předmětem žádosti? 

Dánské soudy požádali SDEU o vyjádření k problematice skutečného vlastnictví příjmů u prázdných „skořápkových“ společností, resp. vymezení definice osoby skutečného vlastníka takové společnosti. Jedná se celkem o šest nezávislých sporů, kde čtyři se týkají společností, které měly příjmy v podobě úroků z úvěrů a licenčních poplatků a dva další se týkají společností inkasujících dividendy. Dánské finanční úřady jsou názoru, že tyto společnosti by neměly být posuzovány jako skuteční vlastníci těchto příjmů dle Direktivy EU, jelikož jde o „skořápkové“ typy společností bez reálné ekonomické substance a tyto příjmy pouze protékají společnostmi k dalšímu užití.

Očekává se tedy rozhodnutí SDEU, zda „skořápkové“ společnosti mohou využívat výhod plynoucích z Direktiv EU a smluv o zamezení dvojímu zdanění. Neznáme přesné pozadí transakcí a nastavení dotčených společností, takže nedokážeme v tuto chvíli posoudit, zda byla dodržena základní pravidla substance pro udržení daňové rezidence. Tak jako tak, případ budeme bedlivě sledovat a výsledky pro vás následně zanalyzujeme.

Přečtěte si, jak používat offshore společnosti