PŘÍMÉ ZÁPISY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU NOTÁŘI

04. 06. 2015
PŘÍMÉ ZÁPISY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU NOTÁŘI

V září loňského roku došlo k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Lichtenštejnskem. Ta nabude účinnosti počínaje datem 1. 1. 2016. Oblíbené odstavce smlouvy z hlediska srážkových daní a všeobecně pro účely mezinárodního daňového plánování shrneme následovně:

DIVIDENDY — osvobozeny od zdanění v místě zdroje dividendy za podmínky splnění kapitálové účasti min. 10 % na dceřinné společnosti a splnění časového testu držby akcií/podílů po dobu 12ti měsíců. V ostatních případech se aplikuje 15 % srážková daň;

ÚROKY — osvobozeny od zdanění;

LICENCE — uvaluje se srážková daň v místě zdroje ve výši 10 %;

Nelze opomenout další zajímavost – totiž že za daňového rezidenta v Lichtenštejnsku je výslovně dle Protokolu k smlouvě považována i nadace „Stiftung“ a trust „Treuunternehmen mit Persönlichkeit“.

S ohledem na skutečnost, že Lichtenštejnsko prakticky neuvaluje žádné srážkové daně na úroky a dividendy vyplácené kamkoliv do zahraničí, lze tuto jurisdikci zařadit mezi další zajímavé varianty pro účely mezinárodního holdingu. Nevýhodou této jurisdikce je však vyšší pořizovací cena společnosti a její vysoké náklady na administrativu, které jsou srovnatelné s náklady v Nizozemsku, či Švýcarsku. Lze tedy očekávat, že vysoká image těchto dvou prémiových jurisdikcí převládne nad lichtenštejnskou variantou při rozhodování o budování mezinárodního holdingu.

Úplné znění smlouvy naleznete na tomto odkazu:

http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/73815/62032