PANAMA – VLASTNÍ VERZE FATCA

30. 03. 2016
PANAMA – VLASTNÍ VERZE FATCA

V polovině loňského roku jsme Vás informovali o zákonu FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), což je daňový zákon USA, který požaduje předávat informace o účtech amerických daňových poplatníků americkému úřadu pro daňovou správu IRS (Internal Revenue Service). Finanční instituce po celém světě se zavázali, že budou reportovat informace o účtech amerických daňových poplatníků do rukou daňové správy (IRS). Na konci února 2016 Farah Diva Urrutia z panamského ministerstva zahraničních věcí předložil představitelům G20 návrh vlastní modelové smlouvy, ktere chtějí aplikovat s ostatními zeměmi. 

Panama oficiálně požádala G20 o možnost implementace vlastního modelu výměny informací, který bude garantovat principy reciprocity vzájemných benefitů vyplývajících ze smlouvy. Tento návrh vzešel z tlaku OECD na Panamu, aby se připojila k podpisu multilaterální smlouvy o výměně informací, kterou v současnosti podepsalo již 90 zemí světa. Panama se tomuto kroku brání a dožaduje se práva na individuální vyjednávání s jednotlivými zeměmi a podpisem smluv o výměně informací na bilaterálním principu.

Toto v podstatě reflektuje prohlášení prezidenta Panamy (Juan Carlos Varela) z roku 2016 na valném shromáždění OSN. Prezident uvedl, že Panama se sice zavázala k výměně informací, ovšem pouze a jen prostřednictvím individuálních bilaterálních smluv a pouze se zeměmi, se kterými to uznají za vhodné.

Panama tím opět dokazuje svoji vyjednávací pozici a sílu na mezinárodní úrovni. Již historicky veškeré tlaky kohokoliv na Panamu ztroskotali na představě, že lodě s vlajkou oponenta budou muset urazit mnoho tisíc kilometrů navíc při plavbě z Tichého do Atlantského oceánu. Geopoliticky má Panama nespornou výhodu před ostatními jurisdikcemi.

 Původní článek o zákonu FATCA