PANAMA – ONLINE REGISTR

27. 07. 2015
PANAMA – ONLINE REGISTR

V posledních letech se procedura zápisů nových společností a vydávání jakýchkoliv úředních listin v panamském registru výrazně zpomalila. Přehlcení a zpomalení systému bylo dáno velkým zájmem o lokální korporátní služby. Registr na tento stav reagoval modernizací a na konci října roku 2014 spustil panamský obchodní rejstřík nový elektronický registrační systém. Smyslem tohoto kroku mělo být zefektivnění a zkrácení reakční doby obchodního rejstříku.

Po necelém roce fungování tohoto systému můžeme tento krok zhodnotit. V prvních šesti měsících fungování byla relativně vysoká chybovost v údajích na vystavených úředních listinách. Díky tomu se tyto listiny musely často opravovat, což paradoxně celý proces ještě více zpomalilo. Přesto můžeme konstatovat, že v současnosti je již systém stabilizovaný a tzv. porodní bolesti byly úspěšně překonány.

Investici do modernizace lze považovat za chytrý krok směrem k zefektivnění služeb a přilákání nových korporátních klientů v konkurenčním prostředí offshore destinací.

Přečtěte si, jak používat offshore společnosti