PANAMA ODSTRANĚNA Z ŠEDÉ LISTINY

18. 02. 2016
PANAMA ODSTRANĚNA Z ŠEDÉ LISTINY

Dne 18. 2. 2016 oznámila FATF *) odstranění Panamy z šedé listiny nekooperujících zemí v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Zastupitelství FATF vyhodnotilo významný progres ze strany Panamy, týkající se AML opatření a boje proti financování terorismu. Přesun Panamy z šedé do bílé zóny byl podpořen aktivní úpravou zákonů a vytvořením legislativního rámce vedoucího k odstranění nedostatků identifikovaných FATF v polovině roku 2014. Podle výsledků FATF, Panama již není zemí podléhající jejich monitoringu.

 

*)  FATF (Financial Action Task Force) – jedná se o mezivládní organizaci, která stanovuje standardy a rozpracovává a propaguje zásady politiky boje proti praní peněz a financování terorismu. V současnosti má 33 členů a to 31 států, 2 mezinárodní organizace a více než 20 pozorovatelů. V různých regionech světa existuje 5 organizací příbuzných FATF a přes 15 mezinárodních organizací a uskupení, zabývajících se podobnou problematikou. Seznam všech členů a pozorovatelů naleznete na tomto externím odkazu:

http://www.fatf-gafi.org/countries/#FATF