PANAMA – KONEC AKCIÍ NA MAJITELE

19. 05. 2015
PANAMA – KONEC AKCIÍ NA MAJITELE

Nedávno jsme publikovali článek o celosvětovém trendu v oblasti akcií na majitele. Informovali jsme vás, že na Panamě dojde od srpna letošního roku k omezení možnosti emise akcií na majitele s nutností úschovy u tzv. „Custodian“. Dále byla stanovena tříletá perioda na výměnu/transformaci akcií na akcie na jméno, případně deponování akcií u Custodian. Toto se nyní mění následovně:

Panamský parlament přijal dne 23. 4. 2015 upravený návrh Zákona *, který zkracuje tuto tranzitní periodu následovně:

  1. V současnosti již není možnost emise anonymních akcií na majitele v listinné podobě bez nutnosti Custodian;
  2. Aktivní společnosti s akciemi na majitele musí přejít na koncept Custodian, případně transformovat akcie na „akcie na jméno“ do 31. 12. 2015;

Pod tlakem OECD a záminkou zvýšení transparentnosti byla původní tříletá tranzitní perioda radikálně zkrácena. Nicméně lze očekávat, že stejně jako v roce 2014 u Seychel, bude i na Panamě oblíbeným nástrojem pro zajištění anonymity vlastnictví pozice jmenovaných akcionářů, tzv. „nominee shareholders“.

*) Draft Bill No. 183, amending Law 47 of 6 August 2013 on the adoption of the custody scheme for bearer shares in Panamanian corporations