OZNÁMENÍ O OSVOBOZENÝCH PŘÍJMECH

19. 07. 2016
OZNÁMENÍ O OSVOBOZENÝCH PŘÍJMECH

Fyzické osoby mají od ledna 2015 povinnost informovat FÚ o přijetí daňově osvobozených příjmů převyšujících částku 5 mil. Kč. Oznámení je nutno provést do konce lhůty pro podání daňového přiznání za rok, ve kterém tento příjem obdržely. Finanční správa upřesnila výklad některých nejasných ustanovení, které se týkají oznamovací povinnosti:

  • příjmy, které plynou v postupných splátkách, se posuzují jednotlivě (nesčítají se). Nesmí však jít o účelové rozdělení příjmu za účelem vyhýbání se oznamovací povinnosti;

 

  • u dědictví je rozhodný okamžik pro podání oznámení ke dni pravomocného skončení dědického řízení, nikoliv ke dni smrti zůstavitele. Hodnota dědictví se posuzuje jako celek, nikoliv po jednotlivých složkách;
  • u příjmu získaného v rámci SJM postačí, když oznamovací povinnost splní jeden z manželů;
  • oznamovací povinnost se nevztahuje na osvobozený příjem z prodejerodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku zapisované do KN nebo na příjem z prodeje nemovitých věcí zapisovaných do KN.

Oznámení nemá předepsanou písemnou formu, nicméně lze použít tiskopis volně stažitelný na portálu www.financnisprava.cz, uvedeném na odkazu níže:

 

Zdroj (externí odkaz):

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/oznameni-o-osvobozenych-prijmech