OBLIBA KYPRU STÁLE ROSTE

30. 09. 2014
OBLIBA KYPRU STÁLE ROSTE

V živé paměti máme události z počátku roku 2013, kdy titulky médií plnily tisk informacemi o krizi na Kypru. Otřeseno bylo primárně kyperské bankovnictví, čehož důsledkem byl úpadek dvou největších bank (Bank of Cyprus, Laiki Bank). V současnosti je již kyperské bankovnictví stabilizované a prověřené v obchodním styku, přičemž i zůstatky na účtech jsou v plné výši zajištěny do ekvivalentu 100t EUR. Navíc vždy existuje možnost využití bankovního sektoru z jiné jurisdikce nežli je sídlo samotné společnosti (např. Lichtenštejnsko). I přes tento krizový stav z nedávné doby si kyperské korporátní a daňové prostředí udrželo své postavení leadera trhu v oblasti mezinárodního daňového plánování.

Nejčastějším motivem pro založení kyperské společnosti bývá vytvoření mezinárodního holdingu s možností daňově efektivního financování společností ve skupině i mimo skupinu. Nicméně kyperské společnosti lze efektivně využít i k mnoha dalším obchodním aktivitám, např.: k obchodu na burze s CP, obchodu se zbožím, službami, obchodu s pohledávkami nebo také k získání licence pro online gaming, apod..)

Rekapitulace základních předností kyperských společností:

1) Ideální prostředek pro budování mezinárodních holdingových struktur;
2) Stabilita právního prostředí;
3) Možnost efektivní daňové optimalizace kapitálových výnosů;
4) Výplata dividend a úroků z Kypru do jakékoliv země nepodléhá žádnému zdanění;
5) Nízká základní sazba daně z příjmů právnických osob (12,5 %);
6) Možnost získání potvrzení o daňové rezidenci společnosti (daňový domicil);
7) Možnost zajištění anonymity vlastnictví;
8) Široká síť smluv o zamezení dvojímu zdanění (včetně smlouvy s ČR);
9) Široká síť smluv o podpoře a ochraně investic (včetně smlouvy s ČR).

Zapojení kyperské společnosti do vaší struktury můžete kdykoliv bezplatně konzultovat s našimi obchodními zástupci.