MEPS VÍTAJÍ PLÁNY PRO VÝMĚNU INFORMACÍ O KORPORÁTNÍCH DANÍCH

27. 09. 2016
MEPS VÍTAJÍ PLÁNY PRO VÝMĚNU INFORMACÍ O KORPORÁTNÍCH DANÍCH

V dubnu 2016 Výbor Evropského parlamentu pro hospodářské a měnové záležitosti hlasoval ve prospěch návrhu Komise pro automatickou výměnu zpráv mezi zeměmi.

Europoslanci schválili zprávu o návrhu, kdy 45 jich bylo pro, 11 členů se zdrželo hlasování. Nadnárodní společnosti s celkovými konsolidovanými výnosy 750mil EUR či více, budou muset podle návrhu podat zprávu jednotlivé země[1] v tom členském státě EU, v níž je konečný mateřský subjekt skupiny rezidentem pro daňové účely. Tento stát by pak informace sdílel s ostatními členskými státy, ve kterých společnost působí.

Zpráva zdůrazňuje, že Komise musí mít plný přístup k informacím vyměňovaným mezi daňovými orgány členských států, aby mohl posoudit, zda jsou jejich praktiky v souladu s pravidly státní podpory/dotací. Argumentovala, že toto je obzvláště důležité pro malé a středně velké firmy, které působí pouze v jedné zemi, protože tyto „obvykle zaplatí efektivní sazbu daně, která je mnohem blíže k zákonným sazbám než nadnárodní firmy.“ Dodala, že „domácí firmy by neměly čelit nevýhodám kvůli jejich velikosti nebo nedostatku přeshraničního obchodu. „

Zpráva též doporučuje, aby členské státy zavedly sankce pro společnosti, které nepodají zprávu jednotlivé země.

OECD prosazuje větší jistoty v mezinárodních daňových pravidlech[2]

Výše uvedeným tématem se zabývala i nedávná neformální schůzka ministrů financí EU za účelem projednávání daňových problémů, kterým čelí země EU, jež se konala 10. září 2016 v Bratislavě.

Generální tajemník OECD Angel Gurría zdůraznil politikům, že je potřeba poskytovat takové daňové prostředí pro podniky, které by podporovalo obchod a investice.

Dále Gurría řekl: „Samozřejmě bude vždy existovat určitá míra nejistoty politiky v důsledku ekonomických změn – jako např. vznik nových obchodních modelů díky vývoji v digitálním prostředí – ale vlády mohou vytvořit takové daňové politiky, které by minimalizovaly daňové nejistoty. Zlepšení mechanismů pro řešení sporů je jedním ze zřejmých způsobů, jak tohoto docílit. Také úsilí o zlepšení arbitrážní úmluvy EU jsou krokem v tomto směru. „

Gurría také řekl, že v reakci na nedávnou diskusi na úrovni skupiny G20 v otázce vlivu mezinárodních změn daňové politiky v oblasti obchodu a investic, OECD zahájila práce na zajištění daňové jistoty.

Gurría poukázal na to, že konzistentní mezinárodní daňová pravidla jsou klíčová. Zdůraznil, že možnosti na úrovni EU pro snižování daňové nejistoty zahrnují další harmonizaci přeshraničních daňových pravidel; nabídnutím závazných daňových předpisů a předběžných cenových dohod; školením úředníků daňové správy, aby byli schopni se vypořádat s novými globálními výzvami; a realizací programů vzájemné spolupráce.

Gurría zakončil tím, že doporučení na řešení vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. BEPS)[3] učiní určité typy daňového plánování – jako ty napadnuté při vyšetřováních státních dotací Evropskou komisí – v budoucnu za nemožné.

S odvoláním na vyšetřování EU, dodal: „Případy státních dotací se vypořádávají s minulostí. Je proto velmi důležité, abychom se všichni drželi dohodnutých pravidel týkajících se přesunu kvůli daním. Jasným a hlasitým vysláním tohoto vzkazu se zabrání ohrožení balíčku BEPS na kterém jsme tak tvrdě pracovali. „

__________________

[1] MEPs (Members of European Parlament – Poslanci Evropského Parlamentu=Europoslanci)

[2] Country-by-country report

[3] viz CARDWELL CAPITAL INC. http://cardwell-capital.ch/news-publications/

[4] Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) je strategie vyhýbání se daňovým povinnostem, které využívají mezery a nesouladu v daňových pravidlech, tím, že uměle přesunují zisky do míst s nízkými či žádnými daněmi. V rámci začlenění do systému, více než 100 zemí a jurisdikcí spolupracuje na zavádění opatření BEPS a vypořádání se s BEPS.