Marshallovy ostrovy – akcie na majitele a obecné info

04. 02. 2018
Marshallovy ostrovy – akcie na majitele a obecné info

Marshallovy ostrovy, jako jedna z mála jurisdikcí, stále umožnuje místním společnostem vydávat akcie na majitele (držitele). Lokální parlament rozhodl v listopadu roku 2017 o dodatku zákona, který držbu akcií na majitele pro daňově nerezidentní společnosti upravuje následovně:

  • Každá daňově nerezidentní společnost je povinna vynaložit maximální úsilí k tomu, aby držela aktuální a správnou informaci o svých majitelích (beneficial owners) – celé jméno a trvalé bydliště. Dle zákona je vyžadováno, aby byla daná informace držena pouze společností samou.
  • AKCIE NA MAJITELE (bearer shares) – nově zakládané společnosti, vydávající tento druh akcií, mají za povinnost připravit prohlášení o jménu a trvalém bydlišti držitele a majitele (beneficial owner) daných akcií a tento dokument musí mít registrační agent ve svých záznamech. Dokument nebude veřejně dostupný, jedná se o diskrétní informaci. Každý případný transfer akcií musí být též zaznamenán a ohlášen registračnímu agentovi. Pro existující společnosti je přechodná doba 1 rok. Jména držitelů a majitelů akcií musí být nahlášeny registračnímu agentovi nejpozději do 11/2018

Změna zákona se dotkla pouze akcií na majitele. U akcií na jméno k žádné výrazné změně nedošlo a povinnost držet záznam o majiteli společnosti (beneficial owner) není ze zákona vyžadována.

 

Republika Marshallovy ostrovy, ležící v srdci Tichého oceánu, jakožto suverénní stát s minimální mírou přidruženosti ke Spojeným státům, nabízí z pohledu korporátního práva tyto přednosti:

 

  • Politicky a právně stabilní prostředí, úředním jazykem je angličtina, měna: USD
  • Korporátní právo Marshallových ostrovů je modelově postaveno na korporátním právu Státu Delaware (US)
  • Nulová míra zdanění (platí pro nerezidentní společnosti založené dle Marshall Islands Business Corporations Act. Tyto společnosti neplatí korporátní daň ze zisku (aktivity společnosti se odehrávají mimo území Marshallových ostrovů), pouze velmi nízkou paušální daň
  • Rychlé založení (v mnoha případech během 24h) a efektivní správa lokální společnosti
  • Vysoká míra diskrétnosti – po společnosti je požadováno dodat minimální množství informací. Úprava zákona výše bude mít na soukromí vlastníků stále pouze minimální dopad.
  • Snadný proces redomicilace

 

Pokud Vás informace zaujaly, neváhejte se na nás prosím obrátit pro nezávaznou konzultaci.