MALTA – DAŇOVÁ SUVERENITA

25. 02. 2016
MALTA – DAŇOVÁ SUVERENITA

Zavádění akčního balíčku BEPS *) komentoval maltský ministr financí Edward Scicluna v tom duchu, že Malta nehodlá podřizovat svůj zaběhnutý daňový systém Evropské komisi (dále jen „EK“) a jakkoliv ho pod tlakem EK harmonizovat s jinými zeměmi EU.

Doslovná argumentace zněla následovně:

 

  • Malta is not ready to accept any form of tax harmonisation or any changes to their tax system.
  •  Malta condemns tax evasion, and is therefore ready to cooperate to reach an agreement that will enhance tax transparency and improve the exchange of tax-related information between EU member states.
  • Malta’s relatively low taxation rates in and of themselves shouldn’t be considered an abusive, harmful or unjust practice―there is nothing wrong with better tax planning―which mustn’t be confused with tax evasion.
  • Malta won’t be alone in its fight against proposed tax harmonisation―other European countries, including the United Kingdom, share a similar stance.

_____________________

Jurisdikce Malta, Kypr, ale také Velká Británie si jsou velice dobře vědomy své pozice na trhu v oblasti mezinárodního daňového plánování, kdy lokálním společnostem nabízí různé daňové preferenční režimy, které umožňují legální daňovou optimalizaci. Pokud by byl tento robustní a stabilní daňový systém v některé jurisdikci citelně oslaben pod tlakem EU, důsledkem by byla eroze registrovaných společností a tedy logicky i eroze příjmů do státní pokladny. Pro tyto státy to není pouze otázka ztráty příjmů z oblasti přímých daní, ale je potřeba si uvědomit, že tento sektor zaměstnává značnou část populace a podporuje komplexně ekonomiku státu. Týká se to zejména účetních, auditorů, právníků, daňových poradců atd.. Aktuální situace v EU nasvědčuje, že náš v následujících letech pravděpodobně čeká období vzpoury jednotlivých států vůči praktikám EU.

 

*)  BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) – je produkt EK, který zabraňuje zejména umělému přesouvání zisků do zemí s nízkým, nebo nulovým zdaněním. Balíček obsahuje 15 klíčových oblastí, jak identifikovat metody agresivního daňového plánování a jak tyto praktiky omezit v rámci modernizace mezinárodních daňových systémů.