Maďarsko - skrytý daňový ráj v rámci EU

27. 04. 2017
Maďarsko - skrytý daňový ráj v rámci EU

Pro účely mezinárodní daňové optimalizace jsou v rámci Evropy známé především společnosti z Nizozemska, Kypru, Malty, Lucemburska anebo Spojeného království. Jedná se o členské státy Evropské unie s velmi silným právním prostředím v oblasti obchodních společností, mezinárodního práva, obchodu a také z důvodu existence širokých sítí mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění.

Maďarsko[1] se stalo právoplatným členem Evropské Unie v roce 2004 a stejně jako Česká republika je členem mezinárodních organizací jako je OECD, NATO nebo WTO. Maďarsko doposud nepřijalo Euro a zachovává si svou měnu, tedy maďarský forint (HUF). Maďarsko je zatím neprávem opomíjeno jako skrytý daňový ráj, ačkoliv snížilo od začátku roku 2017 pro malé a střední firmy sazbu korporátní daně na jednu z nejnižších v EU (aktuálně 9 %[2]).

Nejoblíbenější a také nejrozšířenější korporátní entitou je maďarská společnost s ručením omezeným[3] (dále jen jako „KFT“). Maďarská společnost KFT je srovnatelná s českou společností s ručením omezeným. Firmu vlastní společník (společníci), statutárním orgánem společnosti je jednatel(-é). KFT poskytuje skvělou příležitost k podnikání v rámci EU či kdekoliv jinde ve světě a lze jej využít pro holdingové účely, vlastnění nemovitostí, ale i pro běžné obchodní aktivity.

Maďarsko přináší zajímavé výhody oproti ostatním jurisdikcím, ať už geografické umístění s relativně snadnou dostupností, stabilní právní prostředí, tak především poměrně nízké zdanění příjmů společností.

 

Výhody, které poskytuje maďarská KFT společnost:

  

  1. Maďarsko má uzavřenou širokou síť smluv o zamezení dvojího zdanění (s více než 60 zeměmi);
  2. Jedna z nejnižších sazeb daně z příjmů právnických osob v EU – 9 % (za splnění podmínek v poznámce pod čarou);
  3. Dividendy, úroky z úvěrů i licenční poplatky vyplácené právnickým osobám nerezidentům jsou osvobozeny od srážkových daní;
  4. Rychlost založení - pokud jsou předloženy všechny potřebné dokumenty,  trvá založení 2-3 pracovní dny;
  5. Společnost je registrována k DPH a je jí přiděleno daňové registrační číslo ihned při založení (DIČ - közösségi adószám);

 

Další podmínky pro založení KFT společnosti:

 

  1. Základní kapitál - minimální výše základního kapitálu je 3.000.000 HUF (cca 265.800 CZK), při založení nutno splatit min. 50 % upsaného kapitálu;
  2. Označení sídla společnosti – jméno společnosti musí být na viditelném místě;
  3. KFT musí mít svého právního zástupce (doručovacího agenta), kam bude adresována pošta z úřadů;
  4. Společnost musí mít emailovou adresu s ověřeným elektronickým podpisem, ale je to pouze formální požadavek, který lze snadno zprostředkovat;
  5. Pro některé aktivity je zapotřebí mít speciální licenci (např. finanční služby, bezpečnostní agentura, personální agentura apod.);

KFT musí mít bankovní účet vedený v Maďarsku, při jehož zakládání je potřebná osobní přítomnost jednatele a tento účet je nahlášen na daňový úřad a je rovněž zveřejněn na online rejstříku.

 

[1] Oficiálně Maďarská republika.

[2] Tato snížená sazba daně z příjmu právnických osob se uplatňuje na základ daně do výše 500 miliónů forintů (HUF), což je přibližně 43 miliónů českých korun (CZK). Nad touto hranicí základu daně je sazba daně z příjmu právnických osob 19%.

[3] Maďarsky: „korlátolt felellőségű társaság“ - zkratka „k.f.t.“

__________________________________________________________________________________________

 

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci zdarma

E-mail: info@kaminari.cz
Tel.: +420 734 245 176