KYPR VYMAZÁN Z ČERNÉ LISTINY

13. 03. 2015
KYPR VYMAZÁN Z ČERNÉ LISTINY

Ministerstvo financí ve Španělsku zveřejnilo seznam, ve kterém podstatně snížili počet jurisdikci považovaných za daňové ráje. Stalo se tak v důsledku uzavření několika bilaterálních smluv o zamezení dvojího zdanění. S platností těchto smluv došlo k výmazu patřičných jurisdikcí z tamní Černé listiny.

Z našeho pohledu považujeme za zajímavé a důležité uvést, že tato změna se týká Kypru, který tímto opět vítězí malou bitvu v boji za očištění veřejného mínění a zvýšení kredibility svého jména na mezinárodní úrovni. Kypr byl z  pohledu korporátního a daňového vždy seriózním a transparentním prostředím, nicméně časem a pod tlakem médií si získal negativní nálepku, zejména v očích úředníků. Nutno však podotknout, že nikoliv v očích bankovních úředníků, kteří s kyperskými entitami nemají sebemenší problém, což také mnohému nasvědčuje.

Tato změna se týká dále celkem čtrnácti jurisdikcí, kde považujeme za zajímavé uvést Hongkong, Singapur, Spojené Arabské Emiráty a Andoru.

*    Černá listina, neboli „Black List“ obsahuje seznam jurisdikcí, které zejména odmítají spolupráci na úrovni mezinárodní výměny informací a ani nepřislíbili aplikaci pravidel dle standardu OECD