KYPR – AKTUALITY 2013

12. 03. 2013
KYPR – AKTUALITY 2013

V souvislosti s aktivním řešením rozpočtové politiky na Kypru byla novelizována úprava zákona týkající se výběru paušální daně ve výši EUR 350 (tzv. „levy fee“). Doposud platilo, že u nově založených společností se tento poplatek aplikoval až od druhého roku od jejich založení (v prvním roce platilo osvobození od povinnosti zaplatit poplatek) a neaplikoval se na společnosti, které nemají žádnou ekonomickou aktivitu.

Nově Kypr zavádí povinnost zaplatit tento poplatek pro všechny společnosti bez ohledu na jejich aktivity a platí i pro nově založené společnosti od počátku, tedy již v prvním roce jejich existence. Navíc je tato novela aplikována již na společnosti založené v roce 2012, takže kyperské úřady budou zpětně vyžadovat po každé společnosti založené v roce 2012 tento poplatek.

Zákonodárce zde tedy aplikuje zákon retrospektivně. Tento krok však nelze považovat za nikterak dramatický vzhledem k výši samotného poplatku. Obzvláště pak při uvědomění si, jaké globální daňové benefity tato destinace přináší.