Kanárské ostrovy – speciální daňová zóna ZEC

15. 10. 2017
Kanárské ostrovy – speciální daňová zóna ZEC

Zámořské autonomní území Španělska rozkládající se na sedmi hlavních ostrovech a na mnoha malých ostrůvcích, nenabízí pouze přírodní krásy, ale i možnost registrovat lokální společnost fungující pod speciálním režimem. (Na společnosti na Kanárských ostrovech se vztahuje veškerá daňová legislativa, která byla přijata pevninským Španělskem vyjma DPH direktiv).

Tento režim se nazývá Canary Special Zone (“Zona Especial Canaria” neboli ZEC) a nabízí lokálním společnostem využívat korporátního zdanění ve výši 4 % z vygenerovaných zdanitelných zisků do maximální výše EUR 1.800.000 (hranice zdanitelných zisků podléhající čtyřprocentní sazbě se zvedá o + EUR 500.000 za každého dalšího najatého lokálního zaměstnance navíc nad zákonný požadavek, o kterém píšeme níže). Pokud je zdanitelný zisk nad hranicí EUR 1.800.000, aplikuje se na zbylou částku standardní sazba pro španělské společnosti s ručením omezeným platná pro rok 2017 a to 25 %. Dále je ZEC společnost povinna platit roční paušální daň EUR 1.500, aby si zachovala speciální status. Režim byl přijat Evropskou Komisí v roce 2000 s účinností do roku 2026, avšak jeho prodloužení je více než jisté.

Podmínky založení ZEC společnosti

ZEC společnost je běžnou společností s ručením omezeným, které je umožněno využívat speciálních daňových výhod po splnění několika základních podmínek:

  1. Registrační sídlo a management společnosti (řízení) musí být na Kanárských ostrovech.
  2. Minimálně 1 jednatel musí být resident žijící na Kanárských ostrovech.
  3. Společnost musí zaměstnat během období 6 měsíců minimálně 5 lokálních zaměstnanců (platí pro Gran Canaria a Tenerife, 3 zaměstnance v případě zbylých menších ostrovů).
  4. Investovat EUR 100.000 v prvních dvou letech existence do aktiv přímo spojených s ekonomickou činností společnosti na území ostrova Gran Canaria či Tenerife (pro ostatní menší ostrovy platí investice ve výši EUR 50.000).
  5. Aktivity společnosti. Nejdůležitější ze všech výše uvedených bodů, aby společnost byla klasifikována jako ZEC. Mezi akceptované aktivity by měly patřit: výroba, telekomunikace, obchod, služby, doprava, logistika a skladování. K žádosti pro registraci společnosti pod režim ZEC je nezbytné zpracovat krátký business plán. Před registrací samotné společnosti je možné podat žádost o ZEC režim k posouzení místními autoritami. Pokud dojde ke schválení, běží lhůta 6 měsíců, kdy by měla být založena lokální společnost a dokončena registrace k ZEC.

Uvažujete o podníkání na Kanárských ostrovech?

Pokud uvažujete o podnikání na Kanárských ostrovech či Vás jinak ZEC režim španělských společností zaujal, neváhejte nás, prosím, kontaktovat. Například bod 5 z Podmínek pro uznání režimu ZEC výše je velmi široký a proto je určitě lepší jej v detailu konzultovat s našim španělským registračním agentem, který dokáže posoudit a vyhodnotit, zda má žádost o ZEC režim reálnou šanci uspět.