KAJMANSKÉ OSTROVY – DISKRÉTNOST UDRŽENA

22. 12. 2015
KAJMANSKÉ OSTROVY – DISKRÉTNOST UDRŽENA

Kajmanské ostrovy jsou zámořské závislé území Velké Británie (dále jen „VB“) a součástí volného sdružení, tzv. Commonwealthu. Z pozice síly a svrchovanosti se v poslední době snažila  VB přimět představitele Kajmanských ostrovů, aby jim poskytli přímý přístup do evidence skutečných vlastníků kajmanských společností. Zástěrkou tohoto tlaku ze strany VB autorit bylo obecné zaklínadlo zvýšení transparentnosti a boj proti daňovým únikům.

Eskalace tohoto tlaku byla ukončena oficiálním prohlášením ze strany premiéra Kajmanských ostrovů (Alden McLaughlin) ze dne 26. 11. 2015, který odmítl akceptovat tento požadavek ze strany VB autorit. Premiér shrnul své prohlášení následovně (citace):

  1. We will not agree to a public register unless and until that becomes the global standard and all of our competitors also subscribe to that standard.
  2. We will not agree to unfettered access to Cayman Islands beneficial ownership information by external law enforcement, tax or regulatory authorities. Requests for such information must continue to meet established criteria and be dealt with by the relevant Cayman Islands authorities established for that purpose and approved as being in accordance with global standards.

Premiér jasně naznačil, že existují legitimní mezinárodní instrumenty, jak se k těmto informacích u konkrétních případů dostat a nevidí důvod, proč by se mělo zavádět obecné pravidlo a tím vystavit Kajmanské ostrovy diskreditaci své pozice v konkurenčním boji daňových rájů. Toto je exemplární příklad, jak se daňové ráje v rámci svých možností snaží udržet punc diskrétnosti v maximální možné míře.