EVROPSKÁ KOMISE VERSUS APPLE

21. 11. 2016
EVROPSKÁ KOMISE VERSUS APPLE

V září tohoto roku rozhodla Evropská komise (dále jen „EK“) o tom, že Irsko poskytlo společnosti Apple neoprávněnou daňovou výhodu. EK nyní požaduje po Irsku, aby od společnosti Apple vybralo dodatečně celkem 13 miliard EUR. Komise dospěla k závěru, že Apple profitoval z nezákonných daňových výhod poskytnutých Irskem v letech 2003 – 2014.

EK prošetřovala dohody Apple s Irskem z r. 1991 a 2007, které alokovaly část zisku irským pobočkám. Efektivní sazba korporátní daně, kterou platila skupina Apple v Irsku, klesla z 1 % na v roce 2003 na 0,005 % v roce 2014. Dle EK tyto dohody neoprávněně snížily daňovou povinnost v Irsku.

Reakce Irska

Irský ministr financí začátkem října podal odvolání proti rozhodnutí EK, ve kterém argumentoval následovně:

  • Neexistuje žádný zvýhodněný daňový režim, který mělo Irsko poskytnout společnosti Apple
  • Škoda vzniklá touto kauzou může ohrozit důvěryhodnost Irska v rámci mezinárodních daňových diskuzí
  • EK podkopává stávající princip mezinárodního zdanění, kde zisky mají být zdaněny tam, kde byly vytvořeny
  • Dotčené společnosti nejsou irskými daňovými rezidenty
  • Panuje obava vyjádřená Ministerstvem financí USA, že toto může mít za následek snížení daňové povinnosti společnosti Apple v USA
  • EK svým rozhodnutím omezuje suverenitu členských států v daňových záležitostech a způsobuje tak nejistotu pro podnikání jako takové
  • Na straně Irska neexistuje žádný právní nárok vybrat od společnosti Apple 13 miliard eur, které dle EK měly být zaplaceny na daních.

Vzpomeňme na článek z loňského roku ohledně maltské daňové suverenity.

Toto je další demonstrace, kdy se nejvyšší autority EU vměšují do daňové politiky jednotlivých členských států a vynucují si svoje zájmy nad rámec zájmů jednotlivých členských států. Dle argumentace obou ministrů financí je evidentní, že stejně jako Malta i Irsko si je dobře vědomo své pozice a brání si svou daňovou suverenitu.

Přečtěte si, jak používat offshore společnosti