EU – Black List daňových rájů

28. 01. 2018
EU – Black List daňových rájů

V prosinci 2017 přijaly všechny členské státy EU černou listinu daňových rájů, celkem sedmnácti zemí *), které nejsou dostatečně transparentní a kooperující zejména v daňových záležitostech. Tyto země čelí omezenému financování ze strany EU, potažmo i sankcím. Nicméně obrat nastal hned v lednu 2018, kdy se některé země zavázaly ke změně daňové politiky a přislíbily jistou míru spolupráce.

Přesun z černé na „šedou“ listinu se týká těchto jurisdikcí: Panama, Jižní Korea, Tunisko, Barbados, Grenada, Macao, Mongolsko a Spojené arabské emiráty. U těchto zemí bude EU sledovat reformy daňové politiky, aby byly v souladu mezinárodními normami. Na šedé listině figuruje několik desítek zemí, mimo jiné také Švýcarsko nebo Lichtenštejnsko. Některým přímořským státům zasažených přírodními katastrofami byla prodloužena lhůta na dodržení mezinárodních standardů do února 2018.

Aktualizace Black-listu

Mezinárodní organizace, ale např. i banky sestavují pravidelně podobné seznamy „Black-list“ jurisdikcí, dle svých vnitřních kritérií. Otázkou je, koho a jakým způsobem se to reálně dotýká a jaké to má dopady v běžném životě a v podnikání. Uvedení na tyto listiny automaticky neznamená, že se zemí nebude nikdo spolupracovat.

Vývoj v této oblasti a patřičné reálné dopady budeme i nadále sledovat.

 

*)  Americká Samoa, Bahrajn, Barbados, Grenada, Guam, Jižní Korea, Macao, Marshallovy ostrovy, Mongolsko, Namibie, Palau, Panama, Svatá Lucie, Samoa, Trinidad a Tobago, Tunisko a Spojené arabské emiráty