DODÁNÍ ZBOŽÍ Z ČR DO ZAHRANIČÍ A JEHO DOPAD Z HLEDISKA DPH – POZASTAVENÁ PŘEPRAVA

28. 08. 2016
DODÁNÍ ZBOŽÍ Z ČR DO ZAHRANIČÍ A JEHO DOPAD Z HLEDISKA DPH – POZASTAVENÁ PŘEPRAVA

Téma, které bylo v průběhu minulých měsíců prodiskutováno Komorou daňových poradců a Generálním finančním ředitelstvím, se týká situace, při které dochází k pozastavení a promlce v procesu logistického řetězce a v důsledku toho k faktickému nedokončení předání zásilky finálnímu odběrateli z členské země resp. mimo EU.

Konkrétně byl řešen modelový případ dodávky hotových výrobků z České republiky do jiného členského státu resp. mimo prostor EU, během níž je česká strana nucena přerušit logistický proces a zboží dočasně uskladnit, avšak již na území jiného členského státu. Uskladněné zboží je stále majetkem českého dodavatele.

Otázka zní, jaký bude mít nastalá situace dopad na posuzování z pohledu daně z přidané hodnoty (DPH)?

K věci se vyjádřilo Generální finanční ředitelství, jehož závěr koresponduje s doporučením Soudního dvora EU (C-48/09, X), který říká, že dodání, během něhož dojde k dočasnému pozastavení přepravy, se má pro účely DPH považovat za jediné dodání zboží. Nejedná se tedy, jak by se na první pohled mohlo zdát, o přemístění vlastního zboží a následné dodání do jiného členského státu či do třetí země. Vynucená přestávka v logistickém řetězci s meziuskladněním a poté dodáním je chápána pouze jako jeden plynulý tok zboží. Z pohledu DPH je takto dodané zboží, do členského státu či do třetí země, osvobozeno od DPH.

Přečtěte si, jak používat offshore společnosti