CENTRÁLNÍ EVIDENCE ÚČTŮ V ČR

23. 03. 2016
CENTRÁLNÍ EVIDENCE ÚČTŮ V ČR

Dne 3. 2. 2016 schválila vláda České republiky návrh zákona o centrální evidenci účtů a souvisejícího změnového zákona, který bude projednávat poslanecká sněmovna. Návrh definuje vznik registru účtů fyzických a právnických osob u bankovních institucí a záložen v České republice. Evidence, která bude pod správou ČNB, nebude obsahovat informace o zůstatcích na účtech (alespoň prozatím).

Smyslem tohoto opatření má být univerzální globální zaklínadlo – tedy boj proti daňovým únikům a praní špinavých peněz. Registr bude obsahovat základní údaje o bankovních účtech a jejich vlastnících, nikoliv však informace o zůstatcích a finančních operacích. Povinnost poskytovat tyto údaje budou mít banky a záložny pod hrozbou pokuty až do výše 10 mil. Kč. Návrh zákona taxativně vymezuje seznam výlučně oprávněných orgánů, které mohou informace z registru žádat. Jedná se o orgány činné v trestním řízení, tajné služby a orgány spadající pod Ministerstvo financí.

Spuštění této povinnosti evidence je v plánu nejdříve v polovině roku 2018, čímž získávají banky dostatek prostoru se na tuto změnu připravit.

Bankovní tajemství v ČR tím utrpí další ránu z pohledu diskrétnosti a soukromí vlastníků účtů. Jakákoliv osoba z výše uvedených orgánů bude mít zavedením tohoto opatření prostředek pro získání citlivých informací o klientech bankovních institucí. Lze předpokládat, že mnoho podnikatelů se raději rozhodne přesunout své finanční prostředky (a možná i celé podnikání) mimo ČR, kde je diskrétnost a stabilita prostředí na mnohem vyšší úrovni.

Přečtěte si, jak používat offshore společnosti