CENOVÉ UJEDNÁNÍ – OVĚŘOVACÍ POVINNOST

25. 07. 2016
CENOVÉ UJEDNÁNÍ – OVĚŘOVACÍ POVINNOST

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu, příloha ke smlouvě o převodu obchodního podílu obsahující určení kupní ceny musí mít úředně ověřené podpisy.

Nejvyšší soud již v minulosti rozhodl, že je-li cílem smluvních stran úplatný převod obchodního podílu, je smlouva o převodu podílu (dále jen „smlouva“) platná jenom tehdy, obsahuje-li jasné určení kupní ceny. Informace o kupní ceně ovšem nemusí být přímo součástí dané smlouvy, ale může být obsažena i v samostatné dohodě o ceně podílu, která se ke smlouvě o převodu podílu přiloží jako její příloha.

Současně podle Zákona o obchodních korporacích platí, že podpisy na smlouvě o převodu obchodního podílu musejí být úředně ověřeny, jinak je smlouva neplatná.

Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu na přílohu ke smlouvě o převodu obchodního podílu dopadají stejné požadavky, které jsou kladeny na samotnou smlouvu a příloha tudíž musí být sjednána písemně s úředně ověřenými podpisy. Nedodržení správné formy přílohy by mohlo vést až k neplatnosti samotné smlouvy o převodu obchodního podílu.