Čas využít možnosti tzv. OPT-IN – do 31.12.2015

26. 09. 2015
Čas využít možnosti tzv. OPT-IN – do 31.12.2015

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva a účinností zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále „ZOK“) došlo ke změnám v úpravě práv a povinností obchodních společností v České republice.

V současné době se blíží konec dvouleté lhůty, během které se společnosti mohou rozhodnout, zda se podřídí ZOK jako celek (tzv. generální opt-in), nebo budou fungovat v komplikovaném dvojím režimu souběžné aplikace ZOK a původního obchodního zákoníku.

Případné podřízení ZOK jako celku je potřeba učinit nejpozději do 31. 12. 2015. Po uplynutí této dvouleté lhůty není jednoznačné, zda bude možné generální opt-in provést i po 1. 1. 2016, neboť tato dvouletá lhůta je částí odborné veřejnosti vnímána jako prekluzivní a možnost volby režimu by tak zanikla. Aby byla právní nejistota eliminována, lze doporučit, aby se společnosti podřídily výhradně právnímu režimu ZOK a řídily se tak pouze ZOK.

Je třeba zdůraznit, že na existenci společnosti sice fungování ve dvojím režimu nebude mít vliv, avšak přinese s sebou nejistotu v tom, které vnitřní záležitosti se mají řídit ZOK a které původním obchodním zákoníkem. Pro stanovení jednoznačného režimu a možnosti využití výhodnější a přehlednější úpravy obchodních společností, kterou přináší ZOK, lze jednoznačně doporučit volbu možnosti opt-inu a podřídit společnost ZOK jako celku. Společnostem, které realizují opt-in a podřídí se tak ZOK, se otevírá navíc celá řada možností pro efektivnější uspořádání vnitřní struktury společnosti, např. využití zjednodušené monistické struktury řízení akciové společnosti, emise různých tříd akcií (vhodné pro manažerské motivační plány, efektivnější distribuci zisku mezi akcionáře atp.), vydání kmenových listů u společnosti s ručením omezeným, zjednodušené příplatky do vlastního kapitálu (bez nutnosti notářského zápisu), zrušení rezervního fondu atp.