Cantonal banks - Švýcarsko

19. 07. 2017
Cantonal banks - Švýcarsko

Švýcarsko, alpská země rozprostírající se pod vrcholky Alp na západ od našich hranic, permanentně se umisťující na prvních místech v žebříčcích indexu kvality života, je tvořena celkem 26 kantony, přesněji řečeno 20 kantony a 6 polokantony. Každý z kantonů a polokantonů (zde není z hlediska míry autonomie rozdíl) představuje autonomní členský stát s vlastním parlamentem, vládou, zákony, ústavou i rozpočtem.

Toto byl malý exkurz do geografie Švýcarska a nyní se podívejme na tzv. “CANTONAL BANKS”, které v jednotlivých kantonech působí a jsou nedílnou součástí jednoho z nejstabilnějších a nejkvalitnějších bankovních systémů na světě.

Co jsou kantonální banky?

Kantonální banky jsou vlastněny vládami jednotlivých kantonů a ve většině případů se jedná o komerční banky se širokým okruhem finančních služeb z oblasti retailového a korporátního bankovnictví. Cílovou skupinou jsou v převážné míře lokální residenti. Velikostí celkových aktiv zaujímají kantonální banky 30 % (dostupný údaj k roku 2015) tržního podílu, což je řadí k hlavním hráčům na švýcarském bankovním trhu – UBS a Credit Suisse.

Kantonální banky jsou tedy buď 100 % či majoritně vlastněny vládami kantonů. Každý z kantonů má právo si nastavit svou vlastní daňovou legislativu/míru zdanění, čímž se stávají atraktivnější pro občany i lokální firmy. Jak občané, tak firmy se navíc mohou rozhodnout pro místo své rezidence. Tak jak se liší legislativa a zaměření každého kantonu, jsou i banky vždy formovány, nastaveny a řízeny ruku v ruce s politikou a směrováním konkrétního kantonu.

Převahu aktiv bank tvoří poskytnuté hypotéky (60 % celkových aktiv), na straně pasiv se jedná o přijaté vklady a investice od klientů (40 % z celkových závazků).

Kantonální banky se vyznačují působností v rámci svého kantonu, kde se často jedná o tržní lídry. Není však výjimkou, že se konkrétní bankovní domy rozhodnou rozšířit aktivity i mimo hranice kantonu či dokonce samotného Švýcarska.

Na závěr je důležité zmínit pozoruhodný systém ručení za závazky těchto bank, který přebírají vlády daných kantonů (každá vláda si sama určuje zda bude ručit a v jaké míře). Cekem za 21 z 24 kantonálních bank ručí za vklady v plné výši samotné kantony. K výjimkám patří Berner Kantonalbank and Banque Cantonale Vaudoise, za které kantony neručí vůbec a Banque Cantonale de Genève, kde kanton ručí v omezené míře.