BVI: REGISTR SKUTEČNÝCH VLASTNÍKŮ

26. 11. 2015
BVI: REGISTR SKUTEČNÝCH VLASTNÍKŮ

V říjnu tohoto roku došlo k úpravě zákona na Britských Panenských ostrovech (BVI) týkající se evidence skutečných vlastníků společností na úrovni lokálních registračních agentů. Podle navržených změn budou muset všichni agenti disponovat s informacemi o skutečných vlastnících BVI společností. Jedná se o informace typu: celé jméno osoby, adresa trvalého pobytu, datum narození a národnost.

Doposud fungoval na BVI režim (Eligible Introducer Regime), dle kterého mohla být přenesena zodpovědnost za tzv.: due diligence proceduru na zahraničního zprostředkovatele. V tomto případě BVI registrační agent neměl ze zákona povinnost evidovat ve svých záznamech údaje o skutečném vlastníkovi administrované společnosti. Předložení patřičné due diligence bylo nutno dodat zprostředkovatelem až na základě konkrétního vyžádání BVI registračním agentem. Tento režim se však počínaje 1. 1. 2016 mění následovně:

Od 1. 1. 2016 se zavádí u nově založených společností povinnost evidovat výše uvedenou due diligence přímo na úrovni BVI registračního agenta;

Od 1. 1. 2017 se zavádí povinnost evidovat patřičnou due diligence přímo na úrovni registračního agenta i u všech ostatních společností. Rok 2016 je stanoven jako přechodné období, během kterého je nutno dodat due diligence ke všem stávajícím aktivním společnostem.

Z pohledu anonymity vlastnictví se v podstatě nic nemění, jelikož povinnost této evidence je pouze na úrovni registračních agentů. Tyto informace nejsou veřejně dohledatelné.

Přečtěte si, jak používat offshore společnosti