BVI - centrální databáze skutečných vlastníků

28. 06. 2017
BVI - centrální databáze skutečných vlastníků

Počínaje datem 30. 6. 2017 se na BVI zřizuje centrální databáze skutečných vlastníků společností (Beneficial Owners). Údaje o těchto osobách nebudou přístupné pro běžnou veřejnost. Budou sdíleny pouze a jen na základě relevantní žádosti od orgánů činných v trestním řízení ze Spojeného Království (dále jen „UK“). Informace budou zpřístupněné pouze pro autorizované agentury následujících BVI orgánů, rovněž pouze na základě relevantního dotazu: 

1.    The Financial Investigation Agency

2.    The Financial Services Commission

3.    The International Tax Authority

4.    The Attorney General´s Chambers

 

Nová legislativa upravující bezpečnost výměny informací se nazývá „Beneficial Ownership Secure Search System Act, 2017“. Neplnění této povinnosti evidence ze strany BVI registračních agentů, případně poskytování falešných informací, může vést k vysokým penalizacím, potažmo i trestnímu stíhání.

Je evidentní, že BVI je výrazně závislejším a podřízenějším území vůči UK, než například Kajmanské ostrovy. Níže připomínáme článek na obdobné téma, kde se Kajmanským ostrovům podařilo tyto tlaky ze strany UK autorit ustát.