Bankovnictví v Černé Hoře

19. 02. 2017
Bankovnictví v Černé Hoře

Stát Černá Hora nacházející se v jihovýchodní Evropě mající rozlohu 13 812 km² a 660 tisíc obyvatel je z pohledu Světové banky označován jako tzv. upper middle-income country z pohledu HDP na osobu, které v roce 2015 činilo 7259.99 USD. Tahouny zdejší ekonomiky jsou především služby (cestovní ruch zažívá zlaté období především v přímořské oblasti) a těžba s následným zpracováním nerostných surovin. Ve zdejším průmyslovém odvětví je dominantní surovinou hliník. Zajímavostí tohoto malého státu je oficiální měna, kterou je od roku 2002 euro, přestože země není členem EU a ani doposud nezahájila počáteční jednání o přistoupení.

Bankovní sektor v Černé Hoře je charakterizován malým počtem bank. V roce 2016 jich bylo evidováno celkem patnáct s velkou převahou zahraničního kapitálu (10/15 bank je řízeno na základě pokynů svých “matek” působících v zahraničí – Rakousko, Maďarsko, Itálie, Srbsko, Slovinsko, Azerbajdžán, Francie, Ukrajina, Turecko).

Pojďme se podívat na základní výhody a nevýhody důležité při zvažování otevření osobního či korporátního účtu v některé z bank v Černé Hoře:

Výhody:

  • Automatická výměna informací (Automatic Exchange of Information) v souladu s Common Reporting Standards (CRS) vydanými a updatovanými OECD pravidly – toto je možno z pohledu zachování bankovního tajemství považovat za významnou devízu této malé země, jelikož Černá Hora doposud nepodepsala žádnou dohodu a ani nestanovila datum, kdy by se tak mělo stát. Banky tudíž nebudou samy od sebe reportovat klienty do zemí jejich rezidence, pokud k tomu nebudou jinou autoritou (např. daňový úřad v zemi rezidence majitele účtu či soud/policejní orgán) vyzváni na základě konkrétního dokumentu.
  • Černohorské banky nabízejí širokou škálu služeb především v retailovém pojetí pro nerezidentní klienty (fyzické i právnické osoby)
  • Know-your-customer procedures (KYC) tedy náročnost na dodání dokumentů bance při otevření účtu je zde na rozumné úrovni, banky povětšinou nepožadují extra dokumenty.
  • Většina bank má internetové stránky a online bankovnictví v anglické verzi. Kromě toho jsou zaměstnanci Helpdesku schopni klientům asistovat v anglickém jazyce.
  • Banky v Černé Hoře používají systém IBAN umožňující mezinárodní transakce

Nevýhody:

  • Menší nabídka škály služeb pro privátní či investiční bankovnictví (wealth management) – v tomto případě je výhodnější spíše využít služeb některé z bank v tradičních regionech jako Švýcarsko či Lichtenštejnsko.
  • Banky jsou zapojeny do reportingu FATCA, který je vyžadován americkou daňovou autoritou IRS (Internal Revenue Service). Jedná se však spíše o formalitu, pokud klient není US občan či aktivně s USA neobchodujete.
  • Pojištění vkladů je o polovinu nižší než je tomu v EU. Maximální výše pojištění vkladů majitele u jedné bankovní instituce je max. EUR 50 000.

 

Černá Hora může nabídnout zajímavou alternativu pro podnikatele, kteří hledají jistou míru zachování anonymity a zároveň jsou ochotni podstoupit určitou míru rizika.