Bahamy versus Česká republika – automatická výměna informací (AEOI)

08. 12. 2016
Bahamy versus Česká republika – automatická výměna informací (AEOI)

Příprava implementace CRS (Common Reporting Standard) standardů pro automatickou výměnu informací (Automatic Exchange of Information – AEOI) vydaných Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) sloužících k výměně informací uchovávaných finančními institucemi mezi jednotlivými státy a to automaticky a na pravidelné roční bázi do legislativního systému Bahamského společenství (Commonwealth of The Bahamas) běží v těchto týdnech na plné obrátky.

Očekává se, že Bahamský parlament schválí návrh zákona umožňující nasazení CRS standardů do legislativy Baham mající za úkol zvýšení daňové transparentnosti mezi jednotlivými státy ve světovém měřítku během zasedání dne 7. prosince 2016.

Bahamy se OECD zavázaly a i s ohledem na jejich prezentaci jurisdikce samotné vůči mezinárodnímu okolí jakožto subjektu plně transparentního a spolupracujícího v otázce regulace mezinárodních daňových režimů a standardů, že jejich právní systém bude pro absorpci mezinárodních standardů připraven v řádném termínu tak, aby mohla první výměna začít probíhat již od roku 2018.

Bahamy a bilaterální spolupráce

Nakonec je důležité u Bahamského společenství uvést, že si vybralo v případě AEOI cestu bilaterálních smluv oproti multilaterálnímu režimu, který je vhodnější pro systémy s vyšší mírou přímých daní. V praxi to tedy znamená, že Bahamy se budou účastnit automatické výměny informací pouze se státy, se kterými budou mít uzavřenou oboustrannou dohodu.

Česká republika uzavřela dvoustranou Dohodu o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA) s Bahamským společenstvím dne 6. března 2014 (platnost od 2. dubna 2015). V rámci této dohody mohou být jednou či druhou stranou uvolněny informace na základě dotázání, které by mělo být správně odůvodněné. Například se bude jednat o kriminální vyšetřování z důvodu podezření na spáchání daňového podvodu.

TIEA standard jsou postupně nahrazovány AEOI standardy (popsanými výše), kdy bude výměna informací probíhat ne na dožádání, ale už na automatické roční bázi. Česká republika se k AEOI zavázala připojit již od roku 2017, kdy by měl proběhnout první reporting mezi státy, se kterými náš stát uzavřel smlouvu. Vzhledem k tomu, že dohoda (TIEA) mezi ČR a Bahamami již platí, dá se předpokládat, že přijetí bilaterální smlouvy umožňující AEOI bude pouhou formalitou.